Presentació de sol·licituds

Qui es pot dirigir a la Sindicatura?

Es pot adreçar a la sindicatura qualsevol persona física o jurídica de la comunitat universitària que invoqui un interès legítim relatiu a la qüestió que sotmet a la consideració del Síndic. S'hi pot adreçar per fer una consulta, presentar una queixa, manifestar una situacio d'assetjament de qualsevol tipus, exposar un suggeriment,  o deixar constància d'uns fets. La Sindicatura guarda la confidencialitat de la identitat de la persona física o jurídica que s'hi ha adreçat amb un cas i procura que la informació donada a tercers per a les actuacions del cas també la protegeixi. Per reglament, no seran admeses a tràmit les comunicacions anònimes, les que mostrin una macança manifesta de fonament ni els casos que estan pendents d’un procediment administratiu o d’un procés judicial.

Com contactar

Podeu contactar amb la Sindicatura presencialment, per telèfon, per correu electrònic o amb el formulari web.

Oficina
Son Lledó

telèfon Edifici Son Lledó. Planta Baixa. Ala de la sala d'actes. Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma. Edifici 18 en el plànol d'ubicació
telèfon Horari d'atenció presencial:  De les 9.00 h a les 13.30 h, de dilluns a divendres laborables
telèfon Correu electrònic: sindic@uib.es 
telèfon Telèfons: 971 17 25 41 / 971 17 24 84
Formulari web: OBRIR FORMULARI