Cronologia

A l’ordenament jurídic espanyol:

  • 1983 Llei orgànica 11/1983, de reforma universitària: primera aparició a l’ordenament jurídic espanyol de la institució del Defensor Universitari.
  • 2001 Llei orgànica 6/2001, d’universitats: estableix la institució del Defensor Universitari com a obligatòria.
  • 2007 La Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, manté l’obligatorietat de la institució del Defensor.

A la Universitat de les Illes Balears:

  • 1999 Amb la reforma dels Estatuts de l’any 1999 (Rector Llorenç Huguet), s’incorpora a la Universitat la figura del Síndic de Greuges.
  • 2000 Elecció de la primera Síndica de Greuges de la UIB, la doctora Montserrat Casas, el 6 de març, al Claustre presidit pel Rector Llorenç Huguet. Obertura de l’oficina de la Sindicatura de Greuges al servei de la comunitat universitària.
  • 2005 Elecció del la segona Síndica de Greuges, la doctora Magdalena Gianotti, el 18 d’abril, al Claustre presidit pel Rector Avel·lí Blasco.
  • 2010 Elecció del la tercera Síndica de Greuges, la doctora Joana Maria Petrus, el 8 de novembre, al Claustre presidit per la Rectora Montserrat Casas.
  • 2016 Elecció del la quarta Síndica de Greuges, la doctora Maria Antònia Manassero, el 16 de febrer, al Claustre presidit pel Rector Llorenç Huguet.