Cronologia

A l’ordenament jurídic espanyol

 • 1983 Llei orgànica 11/1983, de reforma universitària
  Primera aparició a l’ordenament jurídic espanyol de la institució del Defensor Universitari
 • 2001 Llei orgànica 6/2001, d’universitats
  Estableix la institució del Defensor Universitari com a obligatòria
 • 2007 Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, d’universitats
  Manté l’obligatorietat de la institució del Defensor

A la Universitat de les Illes Balears

 • 1999 Amb la reforma dels Estatuts de l’any 1999 (Rector Llorenç Huguet Rotger), s’incorpora a la Universitat la figura del Síndic de Greuges
 • 2000 Elecció de la primera Síndica de Greuges de la UIB, la doctora Montserrat Casas Ametller, el 6 de març, al Claustre presidit pel Rector Llorenç Huguet Rotger.
 • 2000 Obertura de l’oficina de la Sindicatura de Greuges al servei de la comunitat universitària
 • 2005 Elecció del la segona Síndica de Greuges, la doctora Magdalena Gianotti Bauzá, el 18 d’abril, al Claustre presidit pel Rector Avel·lí Blasco Esteve
 • 2010 Elecció del la tercera Síndica de Greuges, la doctora Joana Maria Petrus Bey, el 8 de novembre, al Claustre presidit per la Rectora Montserrat Casas Ametller
 • 2016 Elecció del la quarta Síndica de Greuges, la doctora Maria Antònia Manassero Mas, el 16 de febrer, al Claustre presidit pel Rector Llorenç Huguet Rotger
 • 2023 Elecció del cinquè Síndic de Greuges, el doctor Antoni Amengual Colom, el 17 de maig, al Claustre presidit pel Rector Jaume Carot Giner