Estructura i personal

síndic
Síndic de Greuges
Dr. Antoni Amengual Colom

 

secretària
Secretària
Susana Llaveria Vitoria

 

assessora
Assessora del Síndic de Greuges
Dra. Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor