Informes anuals

Una de les funcions del Síndic de Greuges és presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions. En aquesta pàgina es recullen els informes presentats al Claustre des de la creació de la Sindicatura de Greuges a la UIB. Els resums anuals de casos es presenten en un document apart des de 2016.

PDF Informe 2022 PDF Resum casos 2022
PDF Informe 2021 PDF Resum casos 2021
PDF Informe 2020 PDF Resum casos 2020
PDF Informe 2019 PDF Resum casos 2019
PDF Informe 2018 PDF Resum casos 2018
PDF Informe 2017 PDF Resum casos 2017
PDF Informe 2016 PDF Resum casos 2016
PDF Informe 2015
PDF Informe 2014
PDF Informe 2013
PDF Informe 2010-2011-2012
PDF Informe 2008-2009
PDF Informe 2006-2007
PDF Informe 2005
PDF Informe 2004
PDF Informe 2002-2003
PDF Informe 2001
PDF Informe 2000