Ubicació

Oficina
Son Lledó
telèfon Edifici Son Lledó. Planta Baixa. Ala de la sala d'actes. Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma
Edifici 18 en el plànol d'ubicació