Presentació sol·licituds d'assetjament

Aquesta via de sol·licitud és específica per qualsevol membre de la comunitat universitària que consideri que es troba en una situació d’assetjament de qualsevol tipus inclòs sexual, per raó de sexe o orientació sexual per part de companys superiors, inferiors o iguals. 

Es pot adreçar a la Sindicatura de Greuges per presentar queixes, observacions, suggeriments, consultes, etc. L'actuació de la Sindicatura de Greuges s'ha d'entendre com el recurs al qual es pot acudir quan els procediments ordinaris per resoldre els problemes s'hagin exhaurit.

No són admesos a tràmit aquells casos que no compleixen els requisits següents:

  • Mancança manifesta de fonament.
  • Queixes anònimes.
  • Casos que estan pendents d’un procediment administratiu o d’un procés judicial.